Laging linisin ang buong tindahan, kasama ang storage, transaction, at cooking area. Magtakda ng lugar sa tindahan para sa pagtanggap products from suppliers at paglalagyan ng bagong-biling supplies. Siguraduhing i-sanitize ang mga bagong items na ipapasok sa tindahan. Lahat ng kagamitan at equipment na pumapasok sa tindahan ay dapat i-sanitize nang maayos.

Dapat ay lagi ding linisan ang cooking area. Kasama dito ang paglilinis ng pinaglutuan, gamit pangluto, mga plato, kubyertos, at baso. Lutuin nang mabuti sa high temperature ang mga food ingredients. Iwasang mag-serve ng kahit anong hilaw na pagkain. Iwasan na ang mag-display ng pagkain. I-store ang nalutong pagkain sa malinis na lalagyan at siguraduhing natatakpan ito nang mabuti.